Waarin schuilt de meerwaarde van BRL SIKB certificering?

Door middel van BRL SIKB certificering is het mogelijk voor uw organisatie om ten opzichte van niet alleen opdrachtgevers, maar ook toezichthouders aan te geven dat uw bedrijf weet te voldoen aan verschillende eisen welke zijn verbonden aan uw proces of product. Deze eisen zijn in de praktijk steeds vastgelegd in concrete beoordelingsrichtlijnen. In het bijzonder hebben deze eisen betrekking tot de bouwsector. Het is van belang om er bij stil te blijven staan dat BRL SIKB certificering wettelijk verplicht kan zijn, maar dat niet altijd is. Een bekend voorbeeld van een BRL SIKB certificering welke wel wettelijk verplicht is, is de zogenaamde BRL SIKB 7000. In ieder geval, bent u op zoek naar meer informatie over BRL SIKB certificering? Dan bent u daarvoor op deze pagina aan het juiste adres!

Voorbeelden van BRL SIKB certificering

Zoals in de inleiding van deze pagina al vermeld is het altijd van belang om na te gaan of ervoor de activiteit die u wenst uit te voeren een bepaalde certificering is vereist of niet. Bovendien spreekt het voor zich dat de ene BRL SIKB certificering de andere niet is. Het aangehaalde voorbeeld van de BRL SIKB certificering 7000 is dan ook slechts een voorbeeld. Een andere bekende beoordelingsrichtlijn welke geldt voor de constructiesector is overigens de zogenaamde BRL SVMS-007. Deze staat voor het veilig en milieukundig slopen. Ook Groenkeur zal bij menig aantal aannemers en andere bouw gerelateerde professionals bekend in de oren klinken. In ieder geval, voordat u bepaalde werkzaamheden gaat uitvoeren is het altijd van cruciaal belang om te controleren of er certificering is vereist of niet. 

Wat bij niet verplichte BRL certificering?

Het is een vraag die ongelofelijk veel bedrijven zich stellen, is het nu wel of niet interessant om alsnog een BRL certificering aan te vragen op het ogenblik dat deze niet wettelijk is verplicht. Dat kan absoluut het geval zijn. Voor verschillende certificeringen geldt namelijk dat ze zijn opgenomen in de zogenaamde gunningscriteria van publieke opdrachtgevers. Dit uiteraard in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen. Op het ogenblik dat u dan niet over een bepaalde BRL SIKB certificering beschikt is het perfect mogelijk dat u daarmee uw commerciële toekomst ondermijnt. Dit geeft eigenlijk al meteen een concreet antwoord op uw vraag. Toch is er meer om rekening mee te houden. 

U dient er namelijk rekening mee te houden dat er steeds sprake kan zijn van aanvullende certificatie-eisen in openbare aanbestedingen. Gelet op het feit dat er in de beoordelingsrichtlijnen verschillende criteria en eisen staan vermeld met betrekking tot het beheersen van risico’s op vlak van veiligheid en milieuwetgeving betekent dit dat er in de praktijk steeds sprake kan zijn van een verbetering van de continuïteit waar uw organisatie over beschikt. Bovendien spreekt het voor zich dat er op deze manier ook sprake kan zijn van een toegenomen vertrouwen in het proces van uw bedrijf. Alle informatie welke is terug te vinden op deze pagina zorgt er samen voor dat het aldus met absolute zekerheid de moeite waard kan zijn om een BRL SIKB certificering te bekomen… ook wanneer deze voor de werkzaamheden die u nu wenst uit te voeren eigenlijk niet is vereist.