Landschap met groot herenhuis

Wat is een milieuvergunning?

Als bedrijf of agrariër zal je er ongetwijfeld mee te maken hebben. De milieuvergunning. Dit is een vergunning die je aan moet vragen voordat je diverse activiteiten mag gaan ontplooien op jouw perceel. Maar wat houdt een milieuvergunning eigenlijk in en wanneer heb je het wel en niet nodig? 

De milieuvergunning zelf

De milieuvergunning is een vergunning die je voor diverse activiteiten moet aanvragen. Deze vergunning kan je online aanvragen via het omgevingsloket. Een verleende milieuvergunning betekent dat jij jouw activiteit waarvoor de vergunning is verleend mag gaan uitvoeren. Iets dat zonder vergunning niet had gemogen. 

Het doel van de milieuvergunning is dat mensen en bedrijven niet overal lukraak activiteiten gaan ontplooien die dusdanig belastend zijn voor het milieu. Dankzij de vergunning wordt getoetst of de milieubelastende activiteit niet van dusdanig grote invloed is dat de flora en fauna sterk wordt aangetast. Zodoende krijgt een bedrijf in de buurt van een kwetsbaar gebied dat bijvoorbeeld koelwater wil lozen geen toestemming terwijl als datzelfde bedrijf elders gevestigd was in een minder kwetsbare omgeving de vergunning wel had gekregen. 

Het is dus niet zozeer dat iets wel of niet mag, maar er wordt rekening met de omgeving gehouden om de schade tot zo ver mogelijk te beperken. De uitkomst voor een milieuvergunning voor een bepaalde activiteit is dan ook per locatie anders. Diverse factoren zijn ermee gemoeid.

Wanneer ben je milieuvergunningsplichtig?

Nu is natuurlijk de vraag van jou als lezer voor welke activiteiten je wel en niet een vergunning moet aanvragen. Als je juridisch onderlegd bent dan kan je in het besluit omgevingsrecht lezen wat concreet vergunningsplichtig is. Een milieuvergunning valt trouwens onder de categorie omgevingsvergunning. Dat je dat weet voordat je denkt wat dat ermee te maken heeft. 

In de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht wordt onderstaande genoemd:

‘’Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: …het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving…’’

Zodoende vraag je je af wat nu de activiteiten zijn die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Dat wordt zoals zonet benoemd nader toegelicht in het Besluit omgevingsrecht bij ‘’2.2a. Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving’’. Het blijft wel een heel gepuzzel om erachter te komen wat je concreet wel en niet mag als je niet juridisch onderlegd bent. Het beste kan je dan ook een adviesbureau inschakelen. 

Een andere optie

Als alternatief van zelf regelingen doorspitten kan je ook via het omgevingsloket digitaal een check doen of je wel of niet vergunningsplichtig bent. Zodoende weet je ook waar je aan toe bent en wordt er in de check aangegeven als je plichtig bent wat men van je verwacht zoals onder andere het aanleveren van documentatie of een meldingsplicht. 

Wil je weten of je vergunningsplichtig bent of niet dan kan je contact opnemen met een adviesbureau Ruimtelijke ordening die daarin gespecialiseerd is. Vaak doen zij een quickscan voor een klein bedrag en kan je indien je vergunningsplichtig bent de aanvraagprocedure aan hen uitbesteden. Dit is namelijk iets dat goed moet gebeuren om onnodige afwijzingen te voorkomen. Afwijzingen vinden vaak plaats omdat de aanvrager iets niet juist heeft aangeleverd, dat is zonde van de aanvraag.