Makkelijker een dakkapel plaatsen

Op 24 september werd bekend gemaakt dat per 1 november 2014 een aantal regels veranderen in de bouw. Zo kan een uitbouw van 4 meter zonder vergunning worden geplaatst, dit was 2,5 meter. Een schuur is niet meer vergunningsplichtig, net als een dakkapel, tenminste als we RTL Nieuws moeten geloven.

Voorgevel vergunningsvrij?

Toch is lang niet elke dakkapel zonder vergunning te plaatsen. Voor dakkapellen die voldoen aan de welstandscriteria is inderdaad geen vergunning meer nodig, dit gold al voor de achtergevel, maar nu ook voor de voorgevel. De welstandscriteria geven aan hoe breed en hoog een dakkapel mag worden gemaakt en of het bouwwerk mag beschikken over ornamenten en andere tierelantijnen. Wanneer de welstandscriteria aangeven dat een dakkapel op de voorgevel niet breder mag worden gemaakt dan 50 procent van de breedte van het dakvlak en je voldoet hieraan, dan is geen vergunning meer nodig vanaf 1 november, waar dat voorheen wel het geval was. Meer weten of je een dakkapel vergunning nodig hebt of dat je nieuwe dakkapel vergunningsvrij is?

Niet iedereen heeft mazzel

De nieuwe regels zijn met name interessant voor mensen die wonen in een gebied waar een licht of middelmatig welstandsniveau geldt, want voor monumenten geldt nog steeds dat een vergunning nodig is. Zo werd enkele dagen geleden een vraag gesteld door een mevrouw uit Amsterdam over wel of geen vergunning voor haar dakkapel. Haar vergunningsaanvraag is goed een jaar geleden afgewezen en dat zal nu weer gebeuren, omdat het een pand betreft dat staat in een beschermd stadsgezicht, waarbij een zwaar welstandsniveau van kracht is.

Mensen die wonen op meanders en woonerven hebben voordeel van de nieuwe regels, want zij kunnen nu zonder vergunning een dakkapel plaatsen, tenminste als de welstandscriteria worden nageleefd. Wanneer je een dakkapel over de volle breedte op de voorgevel wilt plaatsen, dan moet nog steeds een bezoek aan de gemeente worden gebracht. Kortom, wees voorzichtig en lees eerst nog eens de regels voordat je een dakkapel zonder vergunning op het dak plaatst.