Wanneer moet u uw elektra renoveren?

Het kan nodig zijn om de elektra in uw woning te renoveren of te laten renoveren. Dat is vaak het geval wanneer u een nieuwe woning koopt. De woning is dan vaak nog helemaal leeg, waardoor het renoveren van elektra relatief gemakkelijk is. Ook wanneer er over wordt gegaan tot een ingrijpende verbouwing, kan het handig zijn om de elektra te renoveren. Daarbij wordt er vaak van alles leeg gehaald. Een expert in Soest legt uit waarom u zo nodig elektra moet renoveren.

Het nut van het renoveren van elektra

In elke moderne woning is elektra aanwezig. Geen huishouden kan meer zonder elektriciteit. Vaak wordt die elektra aangelegd wanneer de woning wordt opgeleverd en wordt er verder nooit meer naar gekeken. Tenzij er om wat voor reden dan ook onderhoud uitgevoerd moet worden. Dan kan ineens blijken dat die elektra lang zo veilig niet meer is als men vaak denkt. De normen voor het aanleggen van elektra veranderen snel en tegenwoordig gelden er dan ook heel andere eisen dan bij de aanleg van de woning.

Het is bij een renovatie of verbouwing een goed moment om die elektra eens te laten doorlichten. Misschien verkeert de elektra nog in zeer goede staat, maar de kans bestaat dat er toch het nodige aan de elektra verbeterd kan worden. Soms zijn er niet eens aardlekschakelaars in woningen aanwezig, waardoor de kans op elektrocutie, kortsluiting en brand onnodig hoog is. Tegenwoordig is een aardlekschakelaar immers verplicht in alle nieuwere woningen.

Is het wel nodig?

Wanneer u zelf veel ervaring hebt met elektra, kunt u vaak zelf goed inschatten of een renovatie noodzakelijk is. Hebt u die ervaring niet, laat dan een elektricien langskomen voor een advies op maat. Hij ziet snel genoeg hoe het met de elektra gesteld is.

Hoe te renoveren

Wanneer u hebt besloten te willen overgaan tot renovatie van de elektra, kunt u kiezen om het renoveren geheel uit handen te geven of zelf aan de slag te gaan. Die keuze is niet alleen gestoeld op het beschikbare budget, maar vooral ook op uw beschikbare kennis. Wanneer u weinig ervaring hebt met elektra, is het ten zeerste afgeraden om zelf met de elektra aan de slag te gaan.